Teenused

OÜ Forest Stock teostab järgmisi teenuseid:

• Raieteenus

• Metsamaterjali kokkuvedu raielangilt laoplatsile

• Maapinna mineraliseerimine

• Jäätmaa niitmine

• Metsaomaniku nõustamine

• Kinnistute ostu müügi vahendamine