Ettevõttest

FOREST STOCK OÜ on 1999. aastal asutatud kodumaine metsandusfirma.

Meie põhitegevuseks on metsa- ja põllumaade ost üle kogu Eesti ning soetatud maade ja metsade väärtustamine ning heaperemehelik ja jätkusuutlik majandamine.

Klientidele pakutakse konkurentsivõimelisi tehinguid metsa- ja põllumaadega, kasvava metsa ja metsamaterjaliga ning raie- ja väljaveoteenust. Raiesmike taasmetsastamiseks tehakse maapinna ettevalmistamis- ja istutustöid.

Meie tööd on alati kooskõlastatud vastavate seadusorganisatsioonide ja naabermaa omanikega!